Tänk på att aktuella nyheter ligger först.

Vera väntar valpar.

Vår Vera, Tweed Telling The Next Story väntar valpar.  Den stolta fadern är Sting, Strongman From Superbia. Valparna väntas komma i början på september.

TRANSLATE